Предоставяме Ви писмо на Ръководителя на представителството на Россътрудничество в Република България О.Н.Широкова за възможността българските ученици да получат безплатно образование в руските вузове. В него ще намерите отговори на следните въпроси:
УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРЕСТОЙ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ
КЪДЕ ДА СЕ ОБЪРНЕ КАНДИДАТЪТ?
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ОСНОВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ.

 

 

Съобщение "Кариери" за учениците от 9-12 клас и техните родители!

Уважаеми ученици,
Уважаеми родители,

Предоставяме на Вашето внимание График на събитията с изложения за образование в чужбина - есен 2019 година.

 

Как да разбера в какво съм добър?

    Способностите се проявяват рано
    Способностите се зявяват като спонтанна склонност, без предварително обучение и насочване
    Напредването и усъвършенстването е много бързо
    Реализират висока продуктивност – резултатност

Осъзнатият избор е предпоставка за успешна кариера и удовлетворение от работата

Осъзнатостта  включва отговор на въпросите:
Заради кой правя избора си?; Как направих този избор?; Проучих ли възможностите си?; Кое училище е подходящо за мен и защо?; Помислих ли с какво искам да се занимавам в бъдеще?; Училището ще отговори ли на очакванията ми за бъдеща успешна кариерна реализация?; Какво и колко се учи там?

Липса на осъзнатост означава:
Избирам училището заради приятелите си.
Избирам „лесния” път – получавам високи оценки без необходимите знания.
Не съм наясно със собствените си интереси и възможности.
Страхувам се от предизвикателствата и лесно се отказвам.
Не проучвам възможностите, а се ориентирам по слухове.
Не умея да планирам.
Не съм последователен и целенасочен.Кой управлява живота ми и прави изборите ми?

perfect jobs 314

Предоставената информация е полезна за ученици от 12 и 11 класове, които проявяват интерес към университетско образование в областта на бизнеса, и желаят да се обучават на английски език.

Запознайте се с класация на университетите в България:

 

 

 

 

Представяне на Висше училище по мениджмънт - Софи

Изборът на училище, професия и работно място определят посоката на житейския път на всеки човек
Завършвайки Природоматематическа гимназия имате богати възможности за избор на бъдеща професия

Виж повече: Алтернативите Ви след ПМГ