Съобщение "Кариери" за учениците от 9-12 клас и техните родители!

Уважаеми ученици,
Уважаеми родители,

Предоставяме на Вашето внимание График на събитията с изложения за образование в чужбина - есен 2019 година.

 

perfect jobs 314

Предоставената информация е полезна за ученици от 12 и 11 класове, които проявяват интерес към университетско образование в областта на бизнеса, и желаят да се обучават на английски език.

Запознайте се с класация на университетите в България:

 

 

 

 

Представяне на Висше училище по мениджмънт - Софи

Изборът на училище, професия и работно място определят посоката на житейския път на всеки човек
Завършвайки Природоматематическа гимназия имате богати възможности за избор на бъдеща професия

Виж повече: Алтернативите Ви след ПМГ

Как да разбера в какво съм добър?

    Способностите се проявяват рано
    Способностите се зявяват като спонтанна склонност, без предварително обучение и насочване
    Напредването и усъвършенстването е много бързо
    Реализират висока продуктивност – резултатност

Осъзнатият избор е предпоставка за успешна кариера и удовлетворение от работата

Осъзнатостта  включва отговор на въпросите:
Заради кой правя избора си?; Как направих този избор?; Проучих ли възможностите си?; Кое училище е подходящо за мен и защо?; Помислих ли с какво искам да се занимавам в бъдеще?; Училището ще отговори ли на очакванията ми за бъдеща успешна кариерна реализация?; Какво и колко се учи там?

Липса на осъзнатост означава:
Избирам училището заради приятелите си.
Избирам „лесния” път – получавам високи оценки без необходимите знания.
Не съм наясно със собствените си интереси и възможности.
Страхувам се от предизвикателствата и лесно се отказвам.
Не проучвам възможностите, а се ориентирам по слухове.
Не умея да планирам.
Не съм последователен и целенасочен.Кой управлява живота ми и прави изборите ми?