Писмо обръщение на г-н Красимир Вълчев - Министър на образованието и науката от 27.11.2019 г.