\ ПМГ Кюстендил - Информационен бюлетин - 22 октомври 2019 г.

Информационен бюлетин - 22 октомври 2019 г.

Печат

            Уважаеми ученици и родители,

            Измина малко повече от един месец, в който свиквахме с новата организация на учебния ден. През това време наблюдавахме как се развива учебния процес, разговаряхме с много от вас и събирахме информация как се адаптирате към промените, защото разбираме, че променяме стереотипи и за някои това е труден процес. Проведоха се  родителските срещи, на които чухме много мнения и разсъждения. Удовлетворени сме, че общата оценка за посоката на промените е положителна.  Със задоволство отбелязваме, че общността на ПМГ – ученици, учители и родители, се активизира в търсене на най-доброто, което можем да направим като училище. Чухме и обмислихме предложенията и критиките, които направихте.

Затова:

 На основание на това, че:

На основание на чл. 9, ал. 6, т.5 и чл. 9, ал. 7 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр.46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г.; изм. и доп., бр. 77 от26.09.2017 г. ; изм. и доп., бр. 48 от 08.06.2018 г., в сила от 08.06.2018 г.; изм. и доп., бр. 82 от 05.10.2018 г.; изм. и доп., бр. 32 от 16.04.2019 г.; изм. и доп., бр. 72 от 13.09.2019 г.) издадена от министъра на образованието и науката и след решание на Педагогическия съвет на ПМГ ОПРЕДЕЛЯМ ново дневно разписание на часовете както следва:

1,2

         

08:00

         

-

         

09:30

           

 

              

 

20         

 

 

3,4

 

09:50

 

-

 

11:20

 

 

 

 

30

 

 

5,6

 

11:50

 

-

 

13:20

 

 

 

 

10

 

 

7,8

 

13:30

 

 

 

-

 

7 час -14:15

8 час -15:00

  1. Автобусите, извозващи учениците, тръгват в 15:10 часа вместо в 15:40.
  2. Поради постъпили запитвания информирам, че във всеки автобус има визитки с номера на шофьора и придружаващия учител, когато има такъв (за ученици 5-12 клас не се изисква)
  3. За осигуряване на условия за хранене в училище обособихме кътове с налични мебели като  ученическата общност  се включи с идеи и труд. За целта  използвахме диваните от учителската стая, но приемаме и други идеи. Диванът от дирекцията е изнесен още от началото на учебната година. Носенето на храна от къщи е популярна практика, гарантираща контрол върху това, с което се храним.
  4. Обособените уютни кътове за отдих, както и Конферентната зала, могат да бъдат използвани от учениците докато очакват автобусите, които да ги върнат у дома. На тези места и в това време те могат и да работят по различни самостоятелни проекти.
  5. Започнаха заниманията на групите по интереси и групите за подкрепа – включително и в събота до обяд.
  6. Ръководството на училището и нашите учители проведоха много разговори и срещи с ученици и родители, за да обясним отново и отново какви са аргументите ни за въвеждане на новата организация на образователния процес в частта седмичен и дневен график.

Да припомним отново част от тях:

  1. Работим с електронния дневник. Повечето ученици и родители вече имат регистрация в него и това дава възможност за по-добра информираност и за поставените оценки и коментари, и за направените отсъствия и закъснения. Увеличава се броят на родителите, които предпочитат комуникацията с училището чрез нашата защитена електронна поща, отговаряща на всички изисквания за защита личните данни.
  2. При голям успех премина Седмицата на програмирането по съвместния проект Google&&PMG_KN. Над 650 ученици и деца от ПМГ и целия град се докоснаха по вълнуващ начин до магията на програмирането и технологиите с помощта на нашите учители и невероятни гост-лектори.
  3. На открит урок пред учителския колектив на ПМГ нашите учители по химия и биология Силвия Георгиева и Силвия Петрова показаха как може интересно да се провеждат интегрирани занимания. Впечатлихме се от невероятните ни ученици, които с лекота боравеха с техниката, подготвяха, описваха и презентираха страхотно практическите задачи. Наблюдавахме възможностите на новия ни Център за обучение по природни науки –материалната  среда и модерната техника. И се вдъхновявахме от и за нови идеи за интересно и полезно осмисляне на работата ни в училище.....

Очакваме вашите предложения и идеи! Успешна учебна година!

Елена Стоилова, директор на ПМГ