Open menu

            Уважаеми ученици и родители,

            Измина малко повече от един месец, в който свиквахме с новата организация на учебния ден. През това време наблюдавахме как се развива учебния процес, разговаряхме с много от вас и събирахме информация как се адаптирате към промените, защото разбираме, че променяме стереотипи и за някои това е труден процес. Проведоха се  родителските срещи, на които чухме много мнения и разсъждения. Удовлетворени сме, че общата оценка за посоката на промените е положителна.  Със задоволство отбелязваме, че общността на ПМГ – ученици, учители и родители, се активизира в търсене на най-доброто, което можем да направим като училище. Чухме и обмислихме предложенията и критиките, които направихте.

Затова:

 На основание на това, че:

 • адаптацията към по-голямата продължителност на едно занимание (2 учебни часа по 45 минути) преминава успешно;
 • започват заниманията на извънкласните форми;
 • предстои есенно-зимния период с по-къса светла част на деня;
 • постъпиха мотивирани предложения от ученици, учители и родители

На основание на чл. 9, ал. 6, т.5 и чл. 9, ал. 7 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр.46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г.; изм. и доп., бр. 77 от26.09.2017 г. ; изм. и доп., бр. 48 от 08.06.2018 г., в сила от 08.06.2018 г.; изм. и доп., бр. 82 от 05.10.2018 г.; изм. и доп., бр. 32 от 16.04.2019 г.; изм. и доп., бр. 72 от 13.09.2019 г.) издадена от министъра на образованието и науката и след решание на Педагогическия съвет на ПМГ ОПРЕДЕЛЯМ ново дневно разписание на часовете както следва:

1,2

         

08:00

         

-

         

09:30

           

 

              

 

20         

 

 

3,4

 

09:50

 

-

 

11:20

 

 

 

 

30

 

 

5,6

 

11:50

 

-

 

13:20

 

 

 

 

10

 

 

7,8

 

13:30

 

 

 

-

 

7 час -14:15

8 час -15:00

 1. Автобусите, извозващи учениците, тръгват в 15:10 часа вместо в 15:40.
 2. Поради постъпили запитвания информирам, че във всеки автобус има визитки с номера на шофьора и придружаващия учител, когато има такъв (за ученици 5-12 клас не се изисква)
 3. За осигуряване на условия за хранене в училище обособихме кътове с налични мебели като  ученическата общност  се включи с идеи и труд. За целта  използвахме диваните от учителската стая, но приемаме и други идеи. Диванът от дирекцията е изнесен още от началото на учебната година. Носенето на храна от къщи е популярна практика, гарантираща контрол върху това, с което се храним.
 4. Обособените уютни кътове за отдих, както и Конферентната зала, могат да бъдат използвани от учениците докато очакват автобусите, които да ги върнат у дома. На тези места и в това време те могат и да работят по различни самостоятелни проекти.
 5. Започнаха заниманията на групите по интереси и групите за подкрепа – включително и в събота до обяд.
 6. Ръководството на училището и нашите учители проведоха много разговори и срещи с ученици и родители, за да обясним отново и отново какви са аргументите ни за въвеждане на новата организация на образователния процес в частта седмичен и дневен график.

Да припомним отново част от тях:

 • редовните занимания, включващи задължителните, задължително-избираемите и избираемите часове ще приключват по-рано - ще се освободи време за занимания по интереси и други инициативи; ще се даде тласък на нов вид училищен живот, в който деца от различни възрасти ще бъдат организирани в занимания по интереси и ще работят в екип;
 • във всеки учебен ден ще има най-много 4 учебни предмета( за по-малките ученици те най-често са 3), което за ученика ще означава по-добре и по-оптимално организирано време за самоподготовка и по-малко пособия в чантата му;
 • за учителя това означава промяна в организацията на учебния час с повече възможности за провеждане на интересни предизвикателства за учениците; като цяло това ще бъде нов стимул за всеки учител, който ще го накара да обмисли методите си на работа и да включи и социално-емоционалното учене в клас. Проведохме и продължаваме да провеждаме поредица от квалификационни срещи за подпомагане на този процес – последната такава форма е квалификационният полуден на 22 октомври 2019 година, когато в дневния ред освен работилница за мултиплициране на добри практики и демонстрация на използване не технологии в учебния процес включихме и обучение по релакс-техники, които да помогнат на учениците ни да се концентрират по-дълго в рамките на 90-минутните занимания;
 • От гледна точка на изпитите и предизвикателствата, които стоят и ще стоят пред учениците това е форма на работа, която ще им помогне да формират умение за задържане на концентация за по-продължително време. Наблюденията не само на нас, но и изследванията на много видни специалисти в областта на работата с деца доказват, че работата „на парче“ от по 40-45 минути не създава условия за изграждане на умения за продължителна концентрация и това е една от причините за по-ниските резултати на изпитите (няма изпит по-кратък от 60 минути – НВО по БЕЛ и математика в 4 клас; в горния курс са от 150 минути до 4 астрономически часа) и наблюдаваното бързо отказване да се търси решение при възникнал проблем.
 • Не на последно място тази организация на учебния ден е много по-щадяща за здравето на учениците, защото:
 • Намалява се драстично броят на учебните предмети, по които има занимания в един учебен ден – това означава по-лека раница, по-малко домашни за деня;
 • Намалява се броят на превключванията от тема в тема – по-щадящо е за психиката на децата, по-оптимално е за усвояване на компетентностите;
 • Намаляват се броят на звънците – доказан стресов фактор върху психичното здраве на младите хора ( а и на учителите);
 • Осигурява се по-спокоен темп на работа в училище – фактор за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и за учениците и за учителите.
 • Дава възможност в рамките на учебния ден за поне 30-минутно прекъсване (междучасие) за хранене.
 • Съгласно чл.2.на НАРЕДБА № 10 ОТ 19 ЮНИ 2014 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ(В сила от 01.09.2014 г.,издадена от министъра на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.54 от 1 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 18 Април 2017г). „Седмичните учебни разписания трябва да осигуряват условия за най-добро усвояване на учебното съдържание при най-малка степен на умора и опазване здравето на учениците.“ Очевидно е, че тази организация на учебния ден и учебното разписание при спазване на ЗПУО и Наредбите за учебния план и за организация на дейностите в училищното образование създава по-добри условия за постигане на образователни резултати при по-добри предпоставки за опазване здравето на децата.
 1. Работим с електронния дневник. Повечето ученици и родители вече имат регистрация в него и това дава възможност за по-добра информираност и за поставените оценки и коментари, и за направените отсъствия и закъснения. Увеличава се броят на родителите, които предпочитат комуникацията с училището чрез нашата защитена електронна поща, отговаряща на всички изисквания за защита личните данни.
 2. При голям успех премина Седмицата на програмирането по съвместния проект Google&&PMG_KN. Над 650 ученици и деца от ПМГ и целия град се докоснаха по вълнуващ начин до магията на програмирането и технологиите с помощта на нашите учители и невероятни гост-лектори.
 3. На открит урок пред учителския колектив на ПМГ нашите учители по химия и биология Силвия Георгиева и Силвия Петрова показаха как може интересно да се провеждат интегрирани занимания. Впечатлихме се от невероятните ни ученици, които с лекота боравеха с техниката, подготвяха, описваха и презентираха страхотно практическите задачи. Наблюдавахме възможностите на новия ни Център за обучение по природни науки –материалната  среда и модерната техника. И се вдъхновявахме от и за нови идеи за интересно и полезно осмисляне на работата ни в училище.....

Очакваме вашите предложения и идеи! Успешна учебна година!

Елена Стоилова, директор на ПМГ