Уважаеми родители,

В условията на извънредна здравна обстановка ПМГ“Проф. Емануил Иванов“ посреща новата 2020/2021 учебна година с нова, по-различна организация на процеса на учене и преподаване, както и на училищната среда. Ето защо ние решихме да направим следното обръщение към Вас:

 

Предлагаме Ви да се запознаете с Обръщението на Директора на ПМГ " Проф. Ем. Иванов" към учениците, техните родители и учителите преди награждаването на участниците в Коледното математическо състезание, проведено на 15 декември 2019 година.

            Уважаеми ученици и родители,

            Измина малко повече от един месец, в който свиквахме с новата организация на учебния ден. През това време наблюдавахме как се развива учебния процес, разговаряхме с много от вас и събирахме информация как се адаптирате към промените, защото разбираме, че променяме стереотипи и за някои това е труден процес. Проведоха се  родителските срещи, на които чухме много мнения и разсъждения. Удовлетворени сме, че общата оценка за посоката на промените е положителна.  Със задоволство отбелязваме, че общността на ПМГ – ученици, учители и родители, се активизира в търсене на най-доброто, което можем да направим като училище. Чухме и обмислихме предложенията и критиките, които направихте.

Затова:

Виж повече: Информационен бюлетин - 22 октомври 2019 г.