Open menu

bdp

Програмите за обучение по безопасност на движение по пътищата за учениците от V до XII клас са качени в рубриката „Материали за БДП“ на страницата на МОН:
https://www.mon.bg/bg/30