Open menu

Във връзка с изпълнение на план-програма за БДП през 2020 година, Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" чрез областна комисия по БДП на територията на област Кюстендил предоставя тематични визуализационни материали с акцент върху някои от основните аспекти от безопасното поведение на пътя.

Целта на дейностите на всички институции ( образователни, специализирани и др.), както и важната роля в поведението на родителите е :

Формиране на социално-отговорно поведение и култура за безопасно движение по пътищата

bdp-800x600-
bdp-800x600-
bdp-800x600-
bdp-800x600-