Open menu

Съставът на Комисията  по БДП при ПМГ " Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил е следният:

Илиян Лулев – председател на УКБДП

Георги Стоилов – член на УКБДП

Генчо Атанасов - член на УКБДП

 

Комисията е утвърдена със заповед 1149/13.09,.2019 на Директора на ПМГ